MIP-Bol i palijativna medicina

 –  Syllabus


Voditelj: Prof.dr.sc. Vesna Golubović

Studij:    Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

PREDAVANJA

Datum

Predavanje

Tema

Vrijeme održavanja

Predavaona

Nastavnik

 

 

 

 

19.02.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvodno predavanje.

Povijesni pregled osnivanja društva za palijativnu medicinu i liječenje boli.

Što je to bol?

Klasifikacija boli.

Bazični aspekti liječenja boli u palijativnoj medicini.

Osnovne preporuke za liječenje maligne boli

 

 

 

 

 

 

13.00.-18.00.

 

 

Br.1 MF

 

 

 

 

Prof.dr.sc. Vesna Golubović

 

 

 

 

 

 

20.02.2018.

 

 

Farmakologija analgetika

Način primjene analgetika

Adjuvantni lijekovi

Alternativne metode liječenja boli

Nefarmakološke procedure

Prikaz aparata za liječenje boli

 

Neuropatska i mišićno-koštana bol i bol izazvana karcinomom u palijativnoj medicini.

 

 

 

 

 

13.00.-18.00.

 

Br.1 MF

 

 

 

 

Prof.dr.sc. Vesna Golubović

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

21.02.2018.

 

Definicije palijativne skrbi i palijativne medicine.

Razlike između palijativne i kurativne medicine.

Interdisciplinarni tim palijativne medicine.

Organizacijski oblici palijativne/hospicijske skrbi.

Organizacijski modeli palijativne/hospicijske skrbi.

Povijest suvremenog hospicijskog pokreta.

Populacija bolesnika kojima je namijenjena palijativna/hospicijska skrb.

 

 

 

 

 

 

 

13.00.-18.00.

 

Br.1 MF

 

 

 

 

Prof.dr.sc. Vesna Golubović

 

 

 

 

22.02.2018.

 

 

Ustrojstvo hospicija.

Hospicijski standardi i dokumentacija

 

Bioetički aspekti palijativne medicine

 

Zakonski okviri palijativne medicine

 

 

 

 

13.00.-18.00.

 

Br.1 MF

 

 

 

Prof.dr.sc. Vesna Golubović

 

 

23.02.2018.

 

 

 

I S P I T

 

09.00.-11.00.

Br.1 MF