Medicinska etika i bioetika 3

Akademska  2017/2018. godina

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente III. godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

08.02.2018. god.

(četvrtak)

08:30-13:15

Etički aspekti nasilja nad ženama –  (2 sata).

Seminar

Mr. sc. Helien Bebek-Ivanković

Etička pitanja u općoj/obiteljskoj medicini – (2  sata).

      Seminar

Etička pitanja u hitnoj medicinskoj skrbi – (1 sat).

      Seminar

 Etička pitanja u epidemiologiji i infektologiji – (1 sat).

      Seminar

 

09.02.2018.god.

(petak )

08:30-13:15

Hipokratova medicinska škola (Kos). Hipokratova prisega/zakletva- svečani čin u životu liječnika (2 sata).

Predavanje

Doc. dr. sc. Ivo Curić

Ženevska deklaracija/konvencija-  (2 sata).

 

 

Kršenje Hipokratove prisege s aspekta medicinske deontologije – (1 sat).

Seminar

Aktualnost i suvremenost Hipokratove prisege/zakletve kao i Ženevske deklaracije/konvencije – (1 sat).

Predavanje

 

ISPITNI ROKOVI su  09.02.2018. godine ( petak) i 10. 07. 2018. godine (utorak) s početkom u 13:30 sati. Ispit je usmene prirode. Ispitna  pitanja su  iz nastavnih jedinica koje je obrađeno tijekom prve i druge godine studija.