Klinička propedeutika

Ispit iz Kliničke propedeutike održat će se 02. i 03.06.2016. godine u 10,00 sati.


 KLINIČKA PROPEDEUTIKA 

9.5.2016.

 

 

 

Uvod u propedeutiku

 prof.dr.sc.Izet Hozo

 

10.5.

Smisao propedeutike, Opsežna i fokusirana anamneza, Uzimanje anamneze u posebnim situacijama, Delikatne teme, Ocjenjivanje kliničkih podataka, Kliničko zaključivanje, Analiza dobivenih nalaza, identificiranje problema i donošenje odluka, Interpretiranje nalaza kao mogućnost, Razvijanje različitih hipoteza, Algoritam kliničkog odlučivanja, Testiranje hipoteza,

 prof.dr.sc. M Mimica

 

11.5.

Organiziranje povijesti bolesti. Pristup liječnika bolesniku, Komunikacija bolesnika i medicinskog osoblja. Komuniciranje  liječnika s bolesnikom: način pristupa Analiza uzetih anamneza. Uloga znanosti u medicini, Kliničke vještine, Liječničke grješke, Liječnička tajna, Neizlječiv bolesnik.

 prof.dr.sc. M Mimica

 

12.5.

Inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija

 prof.dr.sc. M Mimica

 

13.5.

Propedeutika nefroloških bolesti

prof.dr.sc.M.Tomić

 

16.5.2016.

Propedeutika kardiovaskularnih bolesti

Doc.dr.sc.M.Vasilj

 

17.5.

Propedeutika gastroenteroloških bolesti.

Prof M Bevanda, Mr sc E Babić

 

18.5.

Propedeutika hepatoloških bolesti

Prof M Bevanda

 

19..5.

Propedeutika reumatoloških i metaboličkih bolesti

As S Miljko

 

20.5.

Propedeutika respiratornih bolesti

prof.dr.sc.Ž.Šantić

 

23.5.2016.

Propedeutika endokrinoloških bolesti

As Sanja Selak

 

24.5.

 

Kašalj, iskašljavanje, hemoptoa(seminar)

Prof Z Šantić 

 

25.5.

 

Bol u prsnom košu, stenokardija(seminar)

 Doc.. M Vasilj 

 

26.5.

Oligurija, anurija, renalna kolika (seminar)

prof.dr.sc.M.Tomić

 

27.5.

Melena, hematemeza, hematokezija, ikterus (seminar)

Prof M Bevanda, Mr sc M Volarić, Mr sc E Babić

 

30.5.2016.

 

 

 

31.5.

 

 

 

1.6.2015.

 

 

 

 Predavanja su od 08:30 do 10:00 (ukupno 2 sata). Vježbe su od 10:30 do 14:00 (ukupno 4 sata)Studenti će biti podijeljeni u 5 vježbovnih skupina.Trajanje nastave iz predmeta klinička propedeutika je tri tjedna, odnosno 15 radnih dana. Broj sati predavanja:  15 x 2 = 30 Broj sati vježbi: 15 x 4 = 60 

Ukupan broj sati iz Kliničke propedeutike iznosi 90 sati . Ispitivači na predmetu Klinička propedeutika su Prof M Tomić, Prof Milenko Bevanda i Prof Mladen Mimica,uz sudjelovanje asistenata koji su izvodili vježbe. 

Kao odgovarajući udžbenik preporučuje se knjiga: Hozo Izet i sur: Internistička propedeutika s vještinama komuniciranja u kliničkoj medicini, Hrvatsko gastroenterološko društvo, 2013,  a kao dodatna literatura: Metelko,Ž., Harambašić,H., i suradnici:INTERNISTIČKA PROPEDEUTIKA I OSNOVE FIZIKALNE DIJAGNOSTIKE, Medicinska naklada, Zagreb, 1999.


 EVIDENCIJA NASTAVE

VJEŽBE SKUPINA- A

Red. br.

Prezime i ime

 

 

 

 

 

1.

Bevanda Mateo

 

 

 

 

 

2.

Bevanda Nikola

 

 

 

 

 

3.

Bošković Ivan

 

 

 

 

 

4.

Čović marin

 

 

 

 

 

5.

Čuljak Helena

 

 

 

 

 

6.

Čurak Maja

 

 

 

 

 

7.

Ćavar David

 

 

 

 

 

8.

Ćubela Filip

 

 

 

 

 

9.

Dugandžić Željka

 

 

 

 

 

VJEŽBE SKUPINA- B

Red. br.

Prezime i ime

 

 

 

 

 

1.

Franić Damir

 

 

 

 

 

2.

Haller Adrijana

 

 

 

 

 

3.

Haller Albert

 

 

 

 

 

4.

Haznadar Hana

 

 

 

 

 

5.

Ivanković Jozo

 

 

 

 

 

6.

Jurišić Marija

 

 

 

 

 

7.

Karlović Helena

 

 

 

 

 

8.

Kvesić Matea

 

 

 

 

 

9.

Kvesić Iva

 

 

 

 

 

VJEŽBE SKUPINA- C

Red. br.

Prezime i ime

 

 

 

 

 

1.

Lončar Josipa

 

 

 

 

 

2.

Luburić Bernardica

 

 

 

 

 

3.

Luketin Branimir

 

 

 

 

 

4.

Ljubić Ivana

 

 

 

 

 

5.

Mandić Petra

 

 

 

 

 

6.

Martinović Katarina

 

 

 

 

 

7.

Matić Bojana

 

 

 

 

 

8.

Matišić Marsel

 

 

 

 

 

9.

Martinović Ana

 

 

 

 

 

VJEŽBE SKUPINA- D

Red. br.

Prezime i ime

 

 

 

 

 

1.

Mihaljević Ivona

 

 

 

 

 

2.

Miletić Danijela

 

 

 

 

 

3.

Moro Stefan

 

 

 

 

 

4.

Obradović Nikolina

 

 

 

 

 

5.

Pocrnja Goran

 

 

 

 

 

6.

Pralas Filip

 

 

 

 

 

7.

 Prce Željka

 

 

 

 

 

8.

Pušić Ana

 

 

 

 

 

9.

Raguž Gabrijela

 

 

 

 

 

10.

Ramljak Mateo

 

 

 

 

 

VJEŽBE SKUPINA- E

Red. br.

Prezime i ime

 

 

 

 

 

1.

Raspudić Ana

 

 

 

 

 

2.

Relota Neven

 

 

 

 

 

3.

Sivrić Anamarija

 

 

 

 

 

4.

Šaravanja Iva

 

 

 

 

 

5.

Šoljić Katarina

 

 

 

 

 

6.

Tomić Marijan

 

 

 

 

 

7.

 Tomić Mario

 

 

 

 

 

8.

Turudić Vana

 

 

 

 

 

9.

Valjan Marko

 

 

 

 

 

10.

Vukoja Damir