PETNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
u suradnji s Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije
ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
PETNAESTA MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA SUBOTA
TEMA:
KOMUNIKACIJA U MEDICINI: RIJEČ KAO LIJEK
Simpozij će se održati 9.6.2018. (hotel „Mostar“, Mostar)

Iscrpnije informacije možete vidjeti ovdje.