Odgovorno istraživanje: radionica za nastavnike i osoblje

Obavještavamo Vas da će se dana 16.03.2018 , s početkom u 11.00 h u vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održati radionica koju vodi prof. dr. sc. Ana Marušić.
Radionica je namijenjena osoblju ustanova visokog obrazovanja s ciljem predstavljanja koncepta odgovornog istraživanja i inovacije (responsible research and innovation-RRI ), koje će polaznicima omogućiti da nauče kako RRI principe prenijeti drugima unutar obrazovnog sustava. Više informacija možete vidjeti ovdje.