Obavijest za studente I. i II. godine

OBAVIJEST ZA STUDENTE I GODINE

Studenti trebaju upisati u Indeks broj sati predavanja, seminara, vježbi i ECTS bodove za Medicinsku fiziku i biofiziku

Predavanja: 24
Seminari: 16
Vježbe: 20
ECTS bodovi: 5,5

OBAVIJEST ZA STUDENTE II GODINE

Studenti trebaju upisati u Indeks broj sati predavanja, seminara, vježbi i ECTS bodove za Medicinsku fiziku i biofiziku

Predavanja: 24
Seminari: 16
Vježbe: 20
ECTS bodovi: 4,5