Obavijest za nastavno i administrativno osoblje Medicinskog fakulteta

Obavijest za nastavno i administrativno osoblje Medicinskog fakulteta koje pohađa tečaj engleskog jezika;

Peti blok nastave iz edukacije engleskog jezika održat će se po sljedećem rasporedu:

– skupina 1 (Građevinski fakultet, učionica B, 8.6.2018., od 9 do 12:30);

– skupina 2 (Filozofski fakultet, info na porti, 15.6.2018., od 9 do 12:30);

– skupina 3 (Fakultet zdravstvenih studija, dvorana D3, 8.6.2018., od 9 do 12:30).