Obavijest o održavanju radionice

U sklopu projekta MELAdetect, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira  jednodnevnu radionicu koja će se održati 05.06.2018. Vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 12.00 – 13.00 h, a koja je ishod aktivnosti T1.1 „Organizacija i provedba radionica za potrebe podizanja svijesti i znanja o melanomu“.

Riječ je o 1. radionici „Epidemiologija“ za zdravstvene djelatnike i studente iz  ciljne skupine zdravstveni stručnjaci (liječnici opće prakse, dermatolozi, onkolozi, pedijatri, kirurzi, stomatolozi, medicinske sestre, fizioterapeuti) i studenti odsjeka za zdravstvene studije

Važno je naglasiti da se sudjelovanje na radionici boduje od strane Liječničke komore HNŽ/K te se dodjeljuje certifikat.

Program radionice i poziv sa svim potrebnim informacijama možete vidjeti  ovdje  i  ovdje

Prijave zdravstvenih djelatnika se Vrše na email Ureda za znanost i međunarodnu suradnju na Medicinskom fakultetu: magdalena.bosnjak@mef.sum.ba najkasnije do 01.06.2018.


U sklopu projekta MELAdetect, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira  jednodnevnu radionicu koja će se održati 05.06.2018. Vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 13.30 – 14.30 h, a koja je ishod aktivnosti T1.1 „Organizacija i provedba radionica za potrebe podizanja svijesti i znanja o melanomu“.

Riječ je o 1. radionici

 „Epidemiologija“ za nezdravstvene djelatnike gdje su ciljna skupina Optičari, Optometristi, Frizeri i Kozmetičari.  

Važno je naglasiti da će sudionicima, po održavanju radionice, biti dodijeljen certifikat o sudjelovanju Centra za stalno medicinsko usavršavanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Program radionice i poziv sa svim potrebnim informacijama možete vidjeti ovdje1  i ovdje2.

Prijave nezdravstvenih djelatnika se Vrše na email Ureda za znanost i međunarodnu suradnju na Medicinskom fakultetu: magdalena.bosnjak@mef.sum.ba najkasnije do 01.06.2018.