Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T
Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. IVANE TOPIĆ, dr. med., pod naslovom
“ULOGA PROUPALNOG CITOKINA TNF-α U BOLESNIKA S PSORIJAZOM I METABOLIČKIM SINDROMOM“
pred povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, predsjednik
2. prof. dr. sc. Mirna Šitum, član
3. prof. dr. sc. Danijel Pravdić, član
4. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, zamjenski član

Mentor prof. dr. sc. Dubravka Šimić

održat će se u utorak, 11. travnja 2017. godine s početkom u 10:30 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb.

 Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani doktorske disertacije.