Obavijesti o javnim obranama i nastupnim predavanjima

O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice MAJE PIVIĆ, dr. med., pod naslovom

IZRAŽAJ RNA VEZUJUĆIH PROTEINA IMP3 I LIN28 U STANICAMA TROFOBLASTA ŽENA S PREEKLAMPSIJOM” 

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Joško Petričević, član
  3. dr. sc. Sandra Zekić, član

Mentor prof. dr. sc. Violeta Šoljić               

održat će se u četvrtak, 10. svibnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.


O B A V I J E S T

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice MARTINE ORLOVIĆ, dr. med., pod naslovom

DECIDUALNI CD4+, CD4+CD25+, FOXP3+ I CD8+ LIMFOCITI T U TRUDNOĆAMA KOMPLICIRANIM PREEKLAMPSIJOM

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ivana Kuzmić Prusac, predsjednik Povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Marko Vulić, član Povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, član Povjerenstva

Mentor prof. dr. sc. Vajdana Tomić

Komentor prof. dr. sc. Violeta Šoljić

održat će se u četvrtak, 10. svibnja 2018. godine s početkom u 13:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.


O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznika BORISA GRIZELJA, dr. med., pod naslovom

UTJECAJ ANTIMUSKARINSKIH LIJEKOVA NA KVALITETU ŽIVOTA, IZRAŽENOST SIMPTOMA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE KOD ŽENA S PREKOMJERNO AKTIVNIM MOKRAĆNIM MJEHUROM”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Slavko Orešković, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Marko Martinac, član
  3. prof. dr. sc. Vajdana Tomić, član

Mentor prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn                

održat će se u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.


O B A V I J E S T

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice DANIELE KRALJEVIĆ, dr. med., pod naslovom

“IZRAŽENOST METALOPROTEINAZA, PROLIFERACIJE I APOPTOZE U RAZVOJU FETALNIH PLUĆA ČOVJEKA” pred Povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, predsjednik Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Vajdana Tomić, član Povjerenstva
3. doc. dr. sc. Joško Petričević, član Povjerenstva

Mentor prof. dr. sc. Violeta Šoljić

održat će se u srijedu, 16. svibnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.