Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice mr. sc. SVJETLANE GRGIĆ, dr. med., pod naslovom

“ZNAČENJE I EKONOMSKI ASPEKT BOLNIČKIH SEPSI UZROKOVANIH OSJETLJIVIM I OTPORNIM BAKTERIJAMA”

pred Povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Maja Abram, predsjednik
2. doc. dr. sc. Jelena Ravlija, član
3. doc. dr. sc. Ivo Curić, član

Mentor prof. dr. sc. Ivan Vasilj

održat će se u četvrtak, 12. listopada 2017. godine s početkom u 12,00 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb.

Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.