Natječaj za upis pristupnika na znanstveni poslijediplomski doktorski studij

„BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ NA MEDICINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

u akademskoj 2016./2017. godini

NAZIV STUDIJA: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO u trajanju od 6 semestara – 180 ECTS

AKADEMSKI STUPANJ KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA: Doktor medicinskih znanosti

Iscrpnije možete pročitati ovdje. , a upute za prijavu na natječaj, obrazac za prijavu i obrazac za bodovanje možete preuzeti na linkovima ispod.