Međunarodni Simpozij 14. mostarska psihijatrijska subota

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Udrugom psihijatara Bosne i Hercegovine
i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije organiziraju međunarodni

Simpozij 14. mostarska psihijatrijska subota.

Tema:

PSIHOONKOLOGIJA: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

Simpozij će se održati 3.6.2017. u 9 sati (hotel „ERO“ Mostar)

 Kompletan program  možete vidjeti ovdje.