Menu Close

Rujanski ispitni rokovi za studente IV. godine

ispitni rokovi
I. rujanski rok:
 
Dermatovenerologija – 10.09.2019. u 11. sati na odjelu
Interna medicina – 09.09.2019. u 9.00 sati
 
 
II. rujanski rok:
 
Dermatovenerologija – 24.09.2019. godine u 11.00 sati na odjelu
Interna medicina – 23.09.2019. godine u 9.00 sati
Facebook