Obavijest o upisu brucoša u ak. 2019. /2020.

Studij medicine

OBAVIJEST ZA STRANE DRŽAVLJANE KOJI SU POLAGALI RAZREDBENI ISPIT

Pristupnici (strani državljani) koji su polagali razredbeni ispit, a nemaju položenu Državnu maturu, trebaju do srijede, 17. 07. 2019. do 14.00 sati dostaviti potvrdu s ocjenama. Potvrda mora biti izdana od Škole ili Agencije s potpisom i pečatom ustanove, koju je potrebno faksirati na br: 00387-36-335-601  ili na e-mail: ivana.milos@mef.sum.ba  ili olivera.boras@mef.sum.ba

Rezultati skinuti s web stranice su nevažeći i neće biti razmatrani kao ni oni koji nisu dostavljeni na vrijeme.

Ovo nam je potrebno radi uspostavljanja konačne liste uspješnosti pristupnika.