Rezultati razredbenog ispita

Lista uspješnosti pristupnika na razredbenom postupku održanom 06.07.2019. godine za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru za ak. 2019. /2020. godinu (sa BiH državljanstvom)

 

Privremena lista uspješnosti pristupnika na razredbenom postupku održanom 06.07.2019. godine za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru za ak. 2019. /2020. godinu (bez BiH državljanstva). Konačna lista uspješnosti formirat će se nakon pribrajanja rezultata mature.