LibGuides platforma

LibGuides platforma puštena u rad: LibGuides /SUM Mostar 

LibGuides online platforma u kompletu sa drugim aplikacijama nudi izvrsne mogućnosti ne samo knjižnicama, nego svim sastavnicima/odsjecima Sveučilišta u postavljanju i korištenju sadržaja platforme: ono što je najbolje za pokazati, prezentirati ne samo knjižnice nego u konačnici i suvremeni karakter integriranog Sveučilišta jer se radi o proizvodu koji osim što ima izuzetnu vrijednost potvrđen je i kao jako popularan i koristi se u 80 zemalja , a taj broj stalno raste.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u dodavanje novih sadržaja i materijala koje već koristite u radu sa studentima ili ih preporučujete/razmjenjujete sa kolegama, suradnicima, korisnicima ( e-priručnika,vodiča, kreiranje web stranice vaše knjižnice, odsjeka i sl. sa novostima ).

Na stranici  su već postavljeni korisni priručnici (originalna stranica je na engleskom jeziku,ali u gornjem desnom kutu možete prebaciti na Hrvatski jezik). Za sve dodatne informacije slobodno nam se možete obratite: lnssmostar@gmail.com