Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema  planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6.  Pravilnika o  KPE.

Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3) u ukupnom trajanju od 265 sati nastave.

Nakon uspješno odslušane nastave i završene provjere znanja svake razine, polaznici dobivaju certifikat ovjeren od strane Federalnog ministarstva zdravstva, koji ima snagu javne isprave i dokaz je o poznavanju zdravstvenog menadžmenta.

Kompletan Javni oglas možete pogledati ovdje…