Javna obrana teme doktorske disertacije Borisa Matića, dr. med

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznika BORISA MATIĆA, dr. med., pod naslovom

 “USPOREDBA PROPOFOL-REMIFENTANIL I SEVOFLURAN-REMIFENTANIL „FAST TRACK“ ANESTEZIOLOŠKOG PROTOKOLA NA RAZVOJ ISHEMIJSKO/REPERFUZIJSKE OZLJEDE MIOKARDA PRILIKOM OPERACIJE SRČANIH PREMOSNICA NA KUCAJUĆEM SRCU (OPCAB)”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mladen Perić, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ivica Brizić, član
  3. doc. dr. sc. Igor Rudež, član

Mentor prof. dr. sc. Vesna Golubović

održat će se u srijedu, 21. lipnja 2017. godine s početkom u 15,00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb.

            Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.