Javna obrana teme doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice ANITE GUNARIĆ, dr. med., pod naslovom

IMUNOPATOLOŠKE ZNAČAJKE I UČESTALOST AUTOIMUNIH BULOZNIH DERMATOZA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Asja Prohić, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Mirna Šitum, član
  3. doc. dr. sc. Jasna Zeljko Penavić, član

Mentor prof. dr. sc. Branka Marinović

Komentor prof. dr. sc. Dubravka Šimić                

održat će se u petak, 09. veljače 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb.

            Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.