Javna obrana teme doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice LIDIJE LASIĆ ARAPOVIĆ, dr. med. dent., pod naslovom

“STOMATOLOŠKO LIJEČENJE I USLUGE DOSTUPNE BOLESNICIMA S POSEBNIM POTREBAMA POD OPĆOM ANESTEZIJOM”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Zoran Karlović, predsjednik
2. prof. dr. sc. Vesna Golubović, član
3. doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, član

Mentor prof. dr. sc. Željko Verzak
Komentor: prof. dr. sc. Katarina Vukojević

održat će se u utorak, 28. studenoga 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb.

Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.