Javna obrana teme doktorske disertacije

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice mr. sc. IVKE ČOVIĆ, dr. med., pod naslovom

 “PROMJENE RETINALNOG ŽIVČANOG SLOJA VLAKANA U BOLESNIKA SA STENOZOM KAROTIDNE ARTERIJE”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Zdravko Mandić, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Antonio Sesar, član
  3. doc. dr. sc. Mirjana Vasilj, član

Mentor doc. dr. sc. Gordan Galić              

održat će se u srijedu, 17. svibnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV . Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.