Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Danijele Tomić, dr. med.

Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. DANIJELE TOMIĆ, dr. med., pod naslovom 

“POVIJESNOMEDICINSKI ELEMENTI U ISTARSKOJ SAKRALNOJ BAŠTINI

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Predrag Marković, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ivan Balen, član
  3. prof. dr. sc. Miro Jakovljević, član

Mentor prof. dr. sc. Amir Muzur                                      

održat će se u petak, 16. lipnja 2017. godine s početkom u 13:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani doktorske disertacije.