Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. MARKA MARTINCA, dr. med., pod naslovom

“TIPOVI OSOBNOSTI I METABOLIČKI SINDROM U BOLESNIKA S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Miro Jakovljević, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Milenko Bevanda, član
  3. prof. dr. sc. Monika Tomić, član

Mentor prof. dr. sc. Dragan Babić                                             

održat će se u ponedjeljak, 06. ožujka 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Amfiteatru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani doktorske disertacije.