Izvješće sa konferencije R&D&I

Na konferenciji R&D&I u zemljama jugoistočne Europe i primjena u komunalnom sektoru, održanoj 30.-31 siječnja 2018. u Bruxellesu, članovi Uprave našeg fakuteta prof. Danijel Pravdic i prof. Katarina Vukojevic, aktivno su sudjelovali s temom: Interdependence of Education Quality and Demographic Processes. Tražimo partnere za zajedničke istraživačke i obrazovne programe na prekograničnoj i europskoj razini, kazala je prodekanica Katarina Vukojević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te vrlo pozitivno ocijenila ostvarene 

bilateralne kontakte na jednom od vodećih europskih sveučilišta Université libre de Bruxelles, ali i cijeli koncept stručnog skupa. 

Na konferenciji je nazocio veliki broj sudionika, s različitim temama i prezentacijama. Vrijednu podršku dala je zastupnica u EP Ivana Maletić, koja je osigurala predavače iz Komisije i Parlamenta. 

Posebna novost u programu je bio radni doručak u Europskom parlamentu sa hrvatskim zastupnicima u EP te predstavnicima institucija, fakulteta i jedinica lokalne samouprave. Vrijedno je napomenuti kako je među više od 100 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bilo važnih predstavnika institucija, JLS, komunalnih društava, projektanata, dobavljača opreme i konzultanata. Također, zapaženo je sudjelovanje europarlamentaraca Škrleca, Petir, Tolića, Zovko, Jakovčića i Šuice te briselskih udruga te članova misije Hrvatske i BiH pri EU.
 

 CMI 2018 priopćenje možete vidjeti ovdje.