Doktorski studij

 

1) Pravilnik za izvedbu doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“

2) Naputak za prijavu teme doktorske disertacije

Suglasnost mentora

Životopis

Izjava o jedinstvenosti prijave

Naputak o nazivu datoteka

3) Upute za prijavu na ocjenu gotove doktorske disertacije

4) Naputak za izradu i uređivanje doktorske disertacije

5) Ostali dokumenti: