Pripremna nastava za polaganje razredbenog ispita

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU ORGANIZIRA PRIPREMNU NASTAVU za polaganje razredbenog ispita za studij Medicine i Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Nastava će se organizirati u turnusima prema navedenim terminima: Kemija: 11.06.-15.06.2018. Biologija: 18.06.-22.06.2018. Fizika: 25.06.-29.06.2018. SATNICA: za svaki predmet je predviđeno 20 školskih sati nastave. Detaljan Više …